Chinese Naakthond

Naam:

Ama-Tsu-Kami Dakotah

 
19.09.2010 WijchenJeugdU 
20.06.2010 UdenPuppy1VB, BOBP 
05.06.2010 HultenBabyVB, BOBB