Aangekleed staat netjes.

Uitgeroepen tot nationale hond van Peru
De oorsprong van het Peruaanse Naakthondenras is onbekend. Hoewel wordt aangenomen dat het ras oorspronkelijk in Afrika is ontstaan.
Waarschijnlijk stammen de Peruaanse- en Mexicaanse naakthonden van dezelfde stamouders.
Zeker is dat het ras al bestond in de pre- Inca culturen aan de kust van Peru. De Chimu cultuur en de Moche cultuur maakten op uitgebreide schaal keramiek met afbeeldingen van naakthonden.

Inka's

De latere veroveroveraars van deze culturen, de Inka's, namen de honden mee naar hun woonplaatsen. Zodoende belandde het ras ook in de bergen, hoewel de leefomgeving aan de kust voor de honden warmer en droger, dus beter was.
De Spaanse verovering van het Inka rijk betekende haast het einde van het ras. Door bekeringsdrang van het Katholicisme werden alle heidense dingen in de ban gedaan.
De naakthond met zijn magische reputatie kreeg het stempel " duivels beest" en iedere bekende hond werd gedood.
De boeren van de bestaande culturen, die geloofden in de geneeskrachtige eigenschappen van de honden, verborgen de beesten. Op deze manier wist de hond te overleven.
Tot op heden wordt de hond niet erg gewaardeerd door de Peruaanse bevolking. Hij wordt gezien als lelijk en eng. Aan de andere kant wordt er wel geloof gehecht aan de geneeskrachtige eigenschappen en bestaat er ook respect.

Nationaal erfgoed

In de laatste jaren wordt er door een klein groepje enthousiastelingen veel positieve dingen gedaan. Zo is er in de laatste 10 jaar een officiele rasstandaard tot stand gekomen. De Perro sin Pelo del Peru is uitgeroepen tot nationale hond van Peru en heeft een beschermde status als nationaal erfgoed gekregen.
Met die bescherming is een wet in dienst getreden die alle historische vindplaatsen aan de kust verplicht enkele naakthonden te houden.

De honden komen het meest voor aan de noordkust van Peru. Daar kunnen de honden het hele jaar door buiten verblijven. Wat ze dan ook vaak doen.
In het wild worden ze nauwelijks aangetroffen, maar wie goed zoekt, zal er zo nu en dan eens één op straat tegen komen. Deze honden hebben meestal wel een baas die hen onderhoud, maar lopen overdag op straat.